FAMEX - BIS Spółka z o. o.

Usługi budowlane


O firmie


Spółka FAMEX-BIS istnieje na rynku od początku 1992 r. świadcząc kompleksowe usługi budowlane. Swoją działalnością obejmuje obszar całego Śląska. Posiadając wykwalifikowaną kadrę i ponad dwudziestoletnie doświadczenie jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard wykonania robót. Obecnie zatrudniamy 7 techników i 8 inżynierów z uprawnieniami. Cała załoga liczy łącznie około 50 osób. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:


  • wykonawstwie oraz remontach obiektów kubaturowych,
  • robotach inżynieryjnych związanych z uzbrojeniem terenu,
  • realizacji obiektów "pod klucz",
  • montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych,
  • robotach wykończeniowych wysokiego standardu wraz z aranżacją wnętrz.

Współpracujemy z wieloma firmami specjalistycznymi i wykfalifikowanymi rzemieślnikami. Zajmujemy się także doradztwem i projektowaniem (ekspertyzy techniczne, obliczenia statyczne). Usuwamy awarie, zwłaszcza te, grożące katastrofą budowlaną. Wykonujemy także odwodnienia, zabezpieczenia izolacyjne i wzmacnianie fundamentów.

Nasze realizacje


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
FAMEX-BIS to firma z ponad 25-letnią tradycją, posiadająca bogate doświadczenie w wykonawstwie budowlanym. Oferujemy realizację robót w niemal wszystkich dziedzinach budownictwa. Specjalizujemy się w budownictwie przemysłowym, budownictwie mieszkaniowym oraz w robotach inżynieryjnych i instalacyjnych.


Budownictwo ogólne


♦ Budownictwo przemysłowe
♦ Budownictwo mieszkaniowe
♦ Budownictwo użyteczności publicznej
♦ Budownictwo usługowo-handlowe
♦ Remonty i usuwanie awarii budowlanych


Roboty instalacyjne


♦ Instalacje elektryczne
♦ Instalacje wod.-kan., C.O.


Roboty inżynieryjne


♦ Oczyszczalnie ścieków
♦ Uzbrojenie terenu
♦ Drogi i parkingi


Doradztwo i projektowanie


♦ Ekspertyzy techniczne
♦ Obliczenia statyczne
♦ Aranżacje wnętrz
♦ Nadzór inwestorski

Skontaktuj się z nami


FAMEX-BIS Spółka z o. o.
43-400 Cieszyn
ul. Mała Łąka 16

tel.: 33 / 852 46 78
tel.: 33 / 852 01 18
tel.: +48 508 126 486
e-mail: info@famex-bis.pl

NIP: 548-007-60-97
REGON: 070532120

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000127175
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję ,że : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Famex-Bis Spółka z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Mała Łąka 16 tel. 33 8524678, e-mail : info@famex-bis.pl .Pani/Pana , że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytań ofertowych, dostaw i usług dla Famex-Bis Spółka z o.o. oraz w celach księgowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i w okresie obowiązkowym przechowywania dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie . ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna ,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO .Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , ale niezbędne do wzajemnych transakcji handlowych.